Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2621

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2621 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de regering heeft verzocht om een maximale inspanning te leveren om de doorlooptijden bij de IND nog in 2020 binnen de wettelijke termijnen te brengen;

verzoekt de regering, eens per twee maanden aan de Kamer te rapporteren over de voortgang bij het afdoen van vertraagde zaken en de gemiddelde doorlooptijden bij nieuwe asielverzoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik