Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2620

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2620 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is om voor diverse aspecten die relevant zijn voor het migratiebeleid in kaart te brengen wat de gevolgen en eventuele noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19 zijn;

verzoekt de regering, inzicht te verschaffen in de mogelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie op het migratiebeleid en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen, in ieder geval ten aanzien van de mondiale migratie, de opvang van vluchtelingen in Nederland en in de regio, het gebruik van vreemdelingendetentie en de doorlooptijden bij de IND, en de Kamer hierover voor het einde van de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik