Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202019637 nr. 2619

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2619 MOTIE VAN HET LID BECKER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 75% van de asielzoekers in Nederland wordt afgewezen, maar te veel van hen niet aantoonbaar vertrekken;

overwegende dat het in de illegaliteit verdwijnen in Nederland geen aantrekkelijk alternatief zou mogen zijn en daarom illegaliteit zo veel mogelijk ontmoedigd moet worden;

constaterende dat vertrekplichtigen zonder melding bij de DT&V gebruik kunnen maken van medisch noodzakelijke zorg voortvloeiend uit de koppelingswet;

constaterende dat vertrekplichtigen door gemeenten in toenemende mate naar een landelijke vreemdelingenvoorziening worden verwezen maar dat nog te veel vertrekplichtigen buiten beeld blijven van de overheid;

verzoekt de regering, een plan van aanpak te ontwikkelen om illegaliteit te ontmoedigen en uitbuiting van illegalen aan te pakken, waarbij meer inzicht komt in het aantal illegalen en met de gemeenten wordt afgesproken dat zij illegalen ook in beeld brengen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek als zij – langer dan incidenteel individuele noodopvang van enkele dagen op basis van de openbare orde – beroep doen op gemeentelijke hulpverlening;

verzoekt de regering tevens, dit plan van aanpak bij de begrotingsbehandeling 2021 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker