19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2614 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN VOORDEWIND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 3 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met de Griekse regering de handen ineen heeft geslagen om tot een structurele oplossing te komen ten aanzien van kwetsbare minderjarigen in de kampen op de Griekse eilanden;

verzoekt de regering de Kamer periodiek te informeren over de voortgang en de bereikte resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Voordewind

Naar boven