19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2567 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

Uw Kamer heeft op 11 december 2019 verzocht om een feitenrelaas inzake de afspraak met de Marokkaanse ambassadeur die geen doorgang heeft gevonden. Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken, het feitenrelaas.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Feitenrelaas

Onderstaand feitenrelaas biedt een overzicht van de verschillende contacten van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, en uitvoeringsdiensten in de afgelopen drie weken met vertegenwoordigers van de Marokkaanse ambassade.

 • Vrijdag 22 november 2019; Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (hierna: Staatssecretaris) belt naar de Marokkaanse ambassadeur. Spreekt voicemail in.

 • Zaterdag 23 november 2019; Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken verneemt het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat de Marokkaanse ambassadeur tot 15.00 uur te bereiken is. De Staatssecretaris belt de Marokkaanse ambassadeur. Er wordt afgesproken dat maandag 25 november beide secretariaten elkaar bellen voor het maken van een afspraak.

 • Maandag 25 november 2019; Het Ministerie van Justitie en Veiligheid belt de Marokkaanse ambassade om een afspraak tussen de Staatssecretaris en de Marokkaanse ambassadeur te maken. De datum van 5 december, 15:30 uur, wordt mondeling overeengekomen.

 • Maandag 25 november 2019; Door middel van een note verbale, gestuurd door de Nederlandse ambassade in Rabat, wordt aan de Marokkaanse autoriteiten verzocht om een bezoek van de Staatssecretaris aan Marokko met als onderwerp migratiesamenwerking.

 • Dinsdag 26 november 2019; Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt per email de afspraak aan de Marokkaanse ambassade.

 • Woensdag 27 november 2019; De Marokkaanse ambassade bevestigt de afspraak per email aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 • Donderdag 28 november 2019; Tijdens het Algemeen Overleg over de JBZ-Raad meldt de Staatssecretaris, na vragen daarover van de leden J. van Dijk en Van Ojik, dat een afspraak is gemaakt met de Marokkaanse ambassadeur op 5 december om 15.30 uur.

 • Maandag 2 december 2019; Een reeds gepland kennismakingsgesprek op ambtelijk niveau tussen de DT&V en de Marokkaanse ambassadeur vindt plaats. Ter voorbereiding op dit kennismakingsgesprek vond op 28 november 2019 een bijeenkomst plaats van de DT&V met de consuls-generaal van Marokko.

 • Dinsdag 3 december 2019; Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt de Marokkaanse ambassadeur op diens verzoek voor een regulier gesprek over de brede bilaterale relatie.

 • Donderdag 5 december 2019; Het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt ’s ochtends telefonisch bericht van de Marokkaanse ambassadeur dat de afspraak met de Staatssecretaris geen doorgang kan vinden.

 • Donderdag 5 december 2019; Het Ministerie van Buitenlandse Zaken informeert vervolgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het feit dat de afspraak met de Marokkaanse ambassadeur geen doorgang kan vinden. De Staatssecretaris neemt hiervan kennis na afloop van het Algemeen Overleg Mensenhandel.

 • Donderdag 5 december 2019; De Staatssecretaris belt de Minister van Buitenlandse Zaken.

 • Donderdag 5 december 2019; Eind van de middag, bericht naar buiten over het niet doorgaan van de afspraak met Marokkaanse ambassadeur.

Naar boven