19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2536 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2019

Hierbij meld ik uw Kamer dat ik op 6 november 2019 een vijftal besluiten heb genomen op verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot de totstandkoming van de rapportage vreemdelingenketen 20181. Deze besluiten zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Naar boven