Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201919637 nr. 2526

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2526 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 september 2019

Op 19 maart 2019 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een algemeen ambtsbericht uitgebracht dat de situatie beschrijft in Zuid- en Centraal-Somalië voor de periode van november 2017 tot en met februari 2019.

De veiligheidssituatie in Zuid- en Centraal-Somalië werd deze periode gekenmerkt door gewapende conflicten tussen de missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) en geallieerde troepen enerzijds en Al-Shabaab anderzijds.

De veiligheidssituatie wordt bovendien beïnvloed door droogte, overstromingen, conflicten over land en geweld tussen clans. Al-Shabaab behoudt de controle over aanzienlijke delen van het grondgebied in het zuiden van het land en de bevoorradingsroutes tussen steden. Vanwege de aanwezigheid van overheidsinstanties en internationale organisaties is Mogadishu een gewild doelwit van Al-Shabaab. De aanslagen van Al-Shabaab richten zich echter niet specifiek op burgers of terugkeerders.

In het landgebonden asielbeleid voor Somalië, zoals opgenomen in de Vreemdelingencirculaire, is al een groot aantal risicogroepen aangewezen.

Het ambtsbericht geeft aan dat deze groepen nog steeds extra risico lopen in Somalië in vergelijking met andere groepen. Ik zie daarom geen aanleiding om het beleid te wijzigen, behalve voor één van de risicogroepen, namelijk leden van AMISOM.

Deze soldaten zijn geen Somaliërs, maar inwoners van andere Afrikaanse landen die op missie in Somalië zijn (geweest). Hoewel zij tijdens de missie mogelijk extra risico lopen als doelwit van Al-Shabaab, komen zij in beginsel niet in aanmerking voor asiel in Nederland op grond van het landgebonden asielbeleid voor Somalië, omdat zij geen ingezetenen van Somalië zijn. Zij keren na hun missie terug naar hun eigen land.

De Vreemdelingencirculaire zal op dit punt zo worden gewijzigd dat deze groep niet meer als risicogroep onder het landgebonden asielbeleid voor Somalië valt.

Ik heb het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd om volgend jaar weer een algemeen ambtsbericht over Somalië uit te brengen.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol