Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201919637 nr. 2516

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2516 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vluchtelingen en migranten in detentiecentra rond Tripoli in direct gevaar zijn door het aanhoudend geweld tussen strijdende groepen in de Libische burgeroorlog;

verzoekt de regering zich er, samen met andere landen, voor in te spannen dat betrokkenen zo spoedig mogelijk uit deze detentiecentra kunnen worden overgebracht naar een veilige plek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik