Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201919637 nr. 2515

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2515 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat migranten in Libische detentiecentra slecht behandeld worden en bovendien gevaar lopen het slachtoffer te worden van de burgeroorlog in Libië, zoals recent bij een bombardement op het Tajoura detentiecentrum;

constaterende dat de Libische kustwacht mede door de EU wordt gefinancierd;

verzoekt de regering, zich er bilateraal en binnen de EU voor in te zetten dat migranten die door de Libische kustwacht terug worden geleid naar Libië naar opvanglocaties worden gebracht die onder toezicht van UNHCR staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik