19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2512 MOTIE VAN DE LEDEN EMIEL VAN DIJK EN WILDERS

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het faciliteren van mensensmokkel strafbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk

Wilders

Naar boven