Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201919637 nr. 2501

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2501 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2019

Hierbij bied ik u het rapport aan van de Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (verder: de commissie). De voorzitter van de commissie, de heer drs. R. van Zwol, heeft vandaag het rapport aan mij overhandigd en, conform toezegging, geleid ik het hierbij door aan uw Kamer1.

Ik ben de commissie zeer erkentelijk voor het werk dat zij heeft verricht en ervan overtuigd dat het rapport een belangrijke basis geeft voor het verder verbeteren van de Nederlandse asiel- en migratieketen.

Uw Kamer zal kort na het zomerreces een uitgebreide beleidsreactie op het rapport ontvangen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl