19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2488 MOTIE VAN HET LID GROOTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 18 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gebrek aan dagbesteding in vreemdelingendetentie kan bijdragen aan verveling en ongewenst gedrag;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en hoe in vreemdelingendetentie binnen de muren meer onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten kunnen worden aangeboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Voordewind

Van Ojik

Jasper van Dijk

Naar boven