19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2479 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 18 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat overlastgevende asielzoekers apart busvervoer krijgen omdat zij in het reguliere busvervoer niet langer te handhaven zijn;

constaterende dat overlastgevers hiermee voor hun wangedrag worden beloond;

verzoekt de regering, wangedrag van overlastgevende asielzoekers niet te belonen met het aanbieden van gratis busvervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven