19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2444 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BUITENWEG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 2435

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van RTL Nieuws en Defence for Children is gebleken dat ernstig zieke kinderen en kinderen met een beperking in asielzoekerscentra leven in een stressvolle woonsituatie;

verzoekt de regering, er op toe te zien dat de zorg en voorzieningen voor ernstig zieken en personen met een beperking binnen asielzoekerscentra in lijn zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Kuiken

Jasper van Dijk

Naar boven