Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2412

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2412 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN KUZU

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op Europees niveau er wilde plannen worden uitgewerkt waarin opvanglocaties gerealiseerd worden in Noord-Afrikaanse landen om te voorkomen dat mensen verdrinken in de zee en asiel alleen kan worden aangevraagd in Noord-Afrika;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van plannen over opvang in de regio in Noord-Afrikaanse landen te onderzoeken of er sprake kan zijn van de zogenaamde «aanzuigende werking» en wat de consequenties daarvan zijn voor desbetreffende Noord-Afrikaanse landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Kuzu