Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2411

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2411 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN KUZU

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vluchtelingen met regelmaat onderworpen worden aan discriminatoire leuzen, met name van extreemrechtse groeperingen;

van mening dat de negatieve beeldvorming via een aantal politieke partijen, een aantal media en een aantal columnisten wordt gevoed en gecultiveerd, waarbij onware denkbeelden worden verspreid en de integratie van vluchtelingen wordt tegengewerkt;

overwegende dat vanuit de samenleving de roep klinkt voor meer draagvlak voor vluchtelingen en om op te treden tegen dit soort ontwrichtende beïnvloeding;

verzoekt de regering om, in de uitwerking van de integrale migratieagenda maatregelen uit te werken om het draagvlak in de samenleving te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Kuzu