Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2409

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2409 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aanhouding en transport voor gezinnen met kinderen belastend kan overkomen als ze vanuit de azc's of gezinslocaties vervoerd worden naar het uitzetcentrum;

verzoekt de regering, dan ook te verkennen of er verbetermogelijkheden zijn in het vervoer van asielzoekersgezinnen naar het uitzetcentrum en de aanbevelingen van externe organisaties hierbij te betrekken, en de Kamer hierover in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Groothuizen

Van Toorenburg

Jasper van Dijk