Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2408

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2408 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, onmiddellijk te stoppen met het verstrekken van verblijfsvergunningen aan asielzoekers die over land naar Nederland zijn gereisd, aangezien dit gelukszoekers zijn die geen bescherming nodig hebben omdat ze al veilig waren in meerdere andere landen die ze doorkruist hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma