Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2407

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2407 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, in het kader van de partner- en gezinsmigratie geen verblijf toe te staan aan meerderjarige kinderen en ongehuwde partners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma