Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2406

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2406 MOTIE VAN DE HET LID VAN OJIK

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in de EU plannen bestaan om de samenwerking met de Libische kustwacht te versterken in het kader van het terugdringen van migratie;

constaterende dat de Minister-President heeft toegezegd dat uitbreiding van de samenwerking alleen kan plaatsvinden als zeker is dat EU-steun aan de Libische kustwacht niet wordt misbruikt voor schendingen van mensenrechten;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de stappen die zijn gezet om te toetsen in welke mate de Libische kustwacht de mensenrechten respecteert, alvorens akkoord te gaan met een uitbreiding van de samenwerking met de Libische kustwacht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik