Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2405

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2405 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OJIK EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het thematische ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van mei 2018 beschrijft dat sprake is van willekeurig geweld in nagenoeg alle delen van Afghanistan en dat het gezag in Afghanistan effectief wordt ondermijnd door onder andere de terugkomst van de taliban, waardoor het geen adequate bescherming en basale voorzieningen kan leveren aan zijn burgers;

verzoekt de regering, Afghanistan aan te merken als gebied waar sprake is van een reëel risico op willekeurig geweld overeenkomstig artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn tot het moment dat de veiligheidssituatie significant is verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik

Jasper van Dijk