Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2404

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2404 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de EU jaarlijks 75 miljard euro besteedt aan ontwikkelingshulp;

overwegende dat de EU jaarlijks 35 miljard besteedt aan de opvang en begeleiding van asielzoekers;

overwegende dat het laatste bedrag alleen al voldoende is om 10 miljoen gezinnen van Afrikaanse middeninkomens te voorzien;

overwegende dat onder meer Nederlandse technologie antwoorden biedt om de Sahel leefbaar te maken;

verzoekt de regering om, een verkenning voor een «EU-marshallplan voor Afrika» door geldstromen voor ontwikkelingshulp en asielzoekers gefaseerd om te buigen naar investeringen, deels in de vorm van giften, deels in de vorm van leningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol