Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2403

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2403 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de juridische mogelijkheden voor het aanscherpen van het gezinsherenigings- en nareisbeleid binnen de grenzen van de huidige internationale afspraken objectief in kaart te brengen en de Kamer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol