Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201819637 nr. 2402

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2402 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN KARABULUT

Voorgesteld 28 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voor een goede opvang in de regio veel meer investeringen nodig zijn, maar dat de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR van de benodigde 8,28 miljard dollar voor 2018 tot dusver slechts 1,75 miljard heeft ontvangen;

constaterende dat de ongeoormerkte bijdrage van Nederland aan de UNHCR in 2017 52 miljoen dollar bedroeg, maar dat er tot op heden voor 2018 door Nederland slechts 39 miljoen dollar is toegezegd;

verzoekt de regering, voor opvang in de regio het niveau van ongeoormerkte financiering uit 2017 minstens te evenaren in 2018 en indien mogelijk te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Karabulut