19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2321 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een aantal veilige landen, zoals Marokko en Algerije, weigert om afgewezen asielzoekers terug te nemen;

constaterende dat het andere Europese lidstaten wel lukt om mensen naar deze landen terug te sturen;

van mening dat het voor een sluitend vreemdelingenbeleid van belang is dat er naar veilige landen gedwongen terugkeer kan plaatsvinden;

verzoekt de regering, harder in te zetten op bindende afspraken met veilige landen over gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven