Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2286

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2286 MOTIE VAN DE LEDEN RECOURT EN TELLEGEN

Voorgesteld 1 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het niveau van screening van nareizigers gelijk moet zijn aan dat van diegenen die in Nederland asiel aanvragen;

constaterende dat dit thans niet het geval lijkt;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor een adequaat niveau van screening van nareizigers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Tellegen