Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2234

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2234 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de structurele variant van het kinderpardon mede debet is aan het feit dat uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen niet uit Nederland vertrekken;

verzoekt de regering, de structurele pardonregeling onmiddellijk ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma