Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2233

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2233 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland voornemens is om genocideverdachten uit te leveren aan Rwanda;

overwegende dat er gerede twijfel is ontstaan over de kans op een eerlijk proces in Rwanda, onder meer door expertverklaringen over de gebrekkige juridische verdediging en de mogelijke politieke invloed op de rechtspraak zoals ook is beschreven in het laatste ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

verzoekt de regering, de uitleveringen aan Rwanda op te schorten en de mogelijkheden te onderzoeken om de genocideverdachten in Nederland te vervolgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind