Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2232

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2232 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het toezicht van de lokale overheid hoort te vallen onder het begrip «rijkstoezicht»;

verzoekt de regering, het begrip «rijkstoezicht» in de definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen dusdanig te wijzigen dat ook het toezicht door de lokale overheid onder dit begrip wordt geschaard,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen

Voortman