Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2231

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2231 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 92% van de aanvragen in het kader van de definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen is afgewezen en dat de meest

voorkomende afwijzingsgrond volgens de Staatssecretaris gelegen is in het «niet actief meewerken aan vertrek»;

verzoekt de regering, in kaart te brengen op welke wijze het niet-meewerkcriterium in de praktijk wordt tegengeworpen, mogelijkheden tot versoepeling van dit criterium aan de Kamer voor te leggen en tot die tijd geen kinderen uit te zetten die niet voldoen aan het meewerkcriterium,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Gesthuizen

Voortman

Sjoerdsma