Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2230

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2230 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN GESTHUIZEN

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tot op heden nog geen enkele buitenschuldvergunning is verleend aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen en het beleid geen toegevoegde waarde ten opzichte van de normale buitenschuldregeling lijkt te hebben;

overwegende dat onduidelijk is op welke manier er precies naar een duurzame oplossing wordt gezocht voor het kind;

verzoekt de regering, de herijking van de buitenschuldvergunning voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen te evalueren en daarover de Kamer te informeren;

verzoekt de regering tevens, de Kamer uitgebreid te informeren naar aanleiding van de vraag op welke manier er concreet naar duurzame oplossingen wordt gezocht indien alleenstaande minderjarige vreemdelingen niet terug kunnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Gesthuizen