Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2229

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2229 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 92% van de aanvragen voor de definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen is afgewezen en dat sinds de inwerkingtreding van de regeling drie jaar geleden maar aan 40 kinderen een vergunning is vertrekt op basis van de regeling;

overwegende dat met het kinderpardon is beoogd, een vangnet te creëren voor in Nederland gewortelde kinderen die ondanks hun langdurige verblijf geen verblijfsvergunning hebben gekregen;

overwegende dat het huidige kinderpardon de functie van vangnet niet waar lijkt te kunnen maken en het derhalve wenselijk is dat de Kamer inzicht krijgt in de concrete invulling van de vereisten voor kinderpardonvergunningen om te kunnen toetsen of sprake is van een gebrek in de regeling en/of uitvoering daarvan;

verzoekt de regering, de minuten van de 40 zaken waarin een vergunning is toegewezen op grond van de definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen te anonimiseren en nog voor de behandeling van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Kamer te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman