Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2228

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2228 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Italië nog altijd grote hoeveelheden asielzoekers te verwerken heeft door onverminderd grote aantallen personen die via de centraal-mediterrane route van Afrika naar Europa reizen;

constaterende dat Nederland momenteel nog 5.253 asielzoekers uit Griekenland en Italië dient te hervestigen op basis van Europese afspraken;

verzoekt de regering, voor asielzoekers uit Italië af te zien van het toepassen van Dublinclaims en de stop op het uitzetten van asielzoekers naar Griekenland tevens voort te zetten zolang aan de Nederlandse hervestigingsverplichtingen nog niet is voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Gesthuizen

Sjoerdsma