Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2225

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2225 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Europol melding maakt van 10.000 vermiste minderjarige asielzoekers in Europa en aangeeft dat het waarschijnlijk nog om een veel groter aantal gaat;

overwegende dat The United Nations Office on Drugs and Crime stelt dat een op de vijf slachtoffers van mensenhandel kind is en het gevaar groot is dat de 10.000 vermiste kinderen slachtoffer worden of al zijn van mensenhandel;

overwegende dat de regering aangeeft het belang van het kind voorop te stellen;

verzoekt de regering, in nauw overleg met Europol en de Europese Commissie er bij de Europese lidstaten voor te pleiten dat zij de opsporing van deze 10.000 vermiste minderjarige asielzoekers tot prioriteit van hun opsporingsinstanties maken en daarover de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Voortman

Voordewind