Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2224

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2224 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 28 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat asielzoekers het afgelopen jaar maandenlang hebben moeten wachten op hun asielprocedure wegens gebrek aan capaciteit bij de IND;

constaterende dat er nog steeds 17.000 mensen zonder status in de opvang verblijven en dat de gemiddelde wachttijd voor gezinshereniging acht maanden is;

overwegende dat het onwenselijk is dat mensen langer dan nodig in onzekerheid zitten over hun status of de hereniging met hun gezin;

verzoekt de regering, de capaciteit van de IND op volle sterkte te houden ten minste totdat de reguliere zes dagen rust- en voorbereidingstijd weer in gebruik genomen kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Voortman

Voordewind

Gesthuizen