Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2132

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2132 MOTIE VAN HET LID VAN KLAVEREN

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de asielinstroom ongekend hoog blijft;

overwegende dat dit grote sociale en economische gevolgen heeft en zal hebben voor de samenleving;

overwegende dat het Nederlandse absorptievermogen niet oneindig is;

verzoekt de regering, uit te spreken wat het maximumaantal asielzoekers is dat Nederland volgens haar aankan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Klaveren