Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2131

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2131 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN PECHTOLD

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de druk van het aantal vluchtelingen in de regio onhoudbaar hoog is geworden;

constaterende dat vluchtelingen geen veilige route hebben om te vluchten naar Europa;

constaterende dat de UNHCR vraagt om 460.000 plaatsen per jaar voor herplaatsing van de meest kwetsbare vluchtelingen uit de regio;

constaterende dat Europa slechts 22.000 plaatsen in twee jaar ter beschikking stelt en Nederland slechts 500 per jaar;

verzoekt de regering om, in het kader van het Europees voorzitterschap samen met de Europese Commissie in overleg te treden met de UNHCR, om het aantal plaatsen voor hervestiging in Europa fors uit te breiden;

verzoekt de regering tevens om ook het aantal plaatsen in Nederland fors te verhogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Pechtold