Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2130

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2130 MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S.

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de premier in januari 2016 heeft gezegd dat de stroom van vluchtelingen naar Europa binnen zes tot acht weken richting nul moet worden teruggebracht;

overwegende dat deze termijn half maart verloopt;

verzoekt de regering, de Kamer daags na 15 maart te informeren over de concrete maatregelen die het kabinet neemt indien de daling onvoldoende is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma

Segers

Van der Staaij