Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2128

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2128 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister-President enkele weken geleden heeft aangekondigd dat de migratiestroom naar Europa binnen zes tot acht weken drastisch moet afnemen;

constaterende dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat de vluchtelingenstroom, onder meer door de bombardementen bij Aleppo, op de korte termijn zal afnemen;

tevens constaterende, dat de hotspots in Griekenland door gebrek aan medewerking nog altijd niet functioneren, waardoor veel migranten nog niet worden geregistreerd of gescreend en daardoor migranten ongecontroleerd Europa binnenkomen;

verzoekt de regering, Griekenland binnen zes weken te bewegen tot medewerking, zodat de hotspots volledig operationeel kunnen zijn, en anders in te zetten op een mini-Schengen zonder Griekenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van der Staaij