Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2127

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2127 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat grootschalige opvang zoals in Heumensoord leidt tot onveiligheid en overlast;

constaterende dat de regering middels een aangenomen motie-Voortman reeds is verzocht om in te zetten op kleinschalige opvang, terwijl de regering herhaaldelijk aangeeft grootschalige opvanglocaties niet uit te sluiten mede vanwege financiële overwegingen;

verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota aanvullende financiële middelen te reserveren voor de inzet van kleinschalige opvang, waardoor grootschalige opvang niet langer nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Klaver

Roemer

Pechtold

Van der Staaij