Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201619637 nr. 2126

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2126 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 11 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vluchtelingenstroom naar Europa mede veroorzaakt wordt door de uitzichtloosheid van vluchtelingen in landen als Libanon, Jordanië en Turkije;

verzoekt de regering, niet alleen in te zetten op noodhulp maar deze opvanglanden dermate te ondersteunen en te bewegen om vluchtelingen perspectief te bieden door de toegang tot de arbeidsmarkt, gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren;

verzoekt de regering tevens, hier bij de Voorjaarsnota aanvullende middelen voor te reserveren en de Kamer hierover binnenkort te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Klaver

Roemer

Pechtold

Van der Staaij