Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201419637 nr. 1776

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1776 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 13 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het ambtsbericht van december 2013 staat dat in Somalië personen die gelieerd zijn aan de overheid, African Union Mission in Somalia en de Verenigde Naties, maar ook personen die uit het buitenland zijn teruggekeerd, meer gevaar lopen dan in de vorige verslagperiode;

constaterende dat de regering alleen personen gelieerd aan de overheid, African Union Mission in Somalia en de Verenigde Naties als aandachtsgroepen aanwijst binnen het landgebonden asielbeleid;

verzoekt de regering, niet zonder meer over te gaan tot het gedwongen uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Somalië zolang terugkeerders uit het Westen nog het gevaar lopen door Al-Shabaab te worden verdacht van spionage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Voordewind

Voortman