Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201419637 nr. 1722

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1722 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2013

In het dertigledendebat van 12 september jl. Handelingen II 2012/13, nr. 110, debat over opvang vluchtelingen uit Syrië) heeft het lid Schouw (D66) bij motie het verzoek gedaan de mogelijkheid te bieden om het aantal van 50 Syrische te hervestigen vluchtelingen dat voor 2013 is toegezegd over te hevelen naar het quotum van 2014 in het geval dat de VN Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) in 2013 niet voldoende voordrachten kan doen (Kamerstuk 19 637, nr. 1717). Ik heb tijdens het debat aangegeven u per brief te informeren of bovenstaand verzoek mogelijk is.

Ik kan u meedelen dat ik bereid ben om tot en met 2014 in totaal 250 Syrische vluchtelingen te hervestigen. Indien er geen 50 Syrische vluchtelingen in 2013 kunnen worden voorgedragen, zal aan UNHCR worden gevraagd het ontbrekende aantal uit 2013 in 2014 voor te dragen. Dit laat het flexibele quotum toe dat wordt gehanteerd in het Nederlandse hervestigingsbeleid voor de periode 2012–2015. Er zullen twee missies worden gepland in 2014 ten behoeve van Syrische vluchtelingen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven