19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1602 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 Februari 2013

Uw Kamer heeft mij gevraagd te reageren op de uitlating van het lid Arib (PVDA) dat het asielbeleid is doorgeslagen, zoals gemeld in het Trouw artikel «PvdA en VVD botsen over asielbeleid».

Ik acht het van groot belang om over vraagstukken van beleid met uw Kamer te spreken in de verschillende door uw Kamer te plannen openbare overleggen en debatten. Ik geef daaraan de voorkeur boven het reageren op krantenartikelen waarin – al dan niet op juiste wijze – de opvattingen van één of meer leden van uw Kamer (waaronder het lid Arib) zijn weergegeven. Ik zie daarom geen aanleiding thans in te gaan op het genoemde krantenartikel. Vanzelfsprekend ben ik graag bereid met uw Kamer over alle beleidsonderwerpen te spreken die behoren tot mijn portefeuille.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Naar boven