Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201319637 nr. 1586

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1586 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1580

Voorgesteld 23 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voeren van terugkeergesprekken met psychisch zieke vreemdelingen niet in het belang is van hun terugkeer;

van mening dat er geregeld moet worden dat geen gesprekken worden gevoerd totdat door een medisch deskundige is vastgesteld dat er geen medische belemmering is;

verzoekt de regering, samen met de Dienst Terugkeer & Vertrek richtlijnen op te stellen waarin wordt geregeld wanneer een terugkeergesprek niet plaats mag vinden bij aanwezigheid van een medische belemmering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van Ojik

Schouw