Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201319637 nr. 1583

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1583 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten in toenemende mate worden geconfronteerd met uitgeprocedeerde asielzoekers met psychische problematiek die op straat leven;

overwegende dat bij uitgeprocedeerde asielzoekers met psychische problematiek een verhoogd risico bestaat op zelfmoordpogingen;

overwegende dat het onwenselijk is dat vreemdelingen met psychische of medische problematiek op straat zwerven en overlast veroorzaken;

van mening dat gemeenten in voorkomende gevallen noodopvang moeten kunnen bieden aan op straat rondzwervende vreemdelingen;

verzoekt de regering, uiterlijk 1 december 2012 te bevorderen/stimuleren dat gemeenten in voorkomende gevallen noodopvang kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers met psychische of medische problematiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Gesthuizen

Van Ojik