Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201319637 nr. 1582

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1582 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Kamer om haar controlerende taak goed te kunnen volbrengen op de hoogte moet zijn van de gang van zaken waar het de rol van de overheid bij asielprocedures betreft, alsmede het verblijf van asielzoekers en uitgeprocedeerden in instellingen;

verzoekt de regering, de Kamer op de hoogte te brengen van de uitkomst van het onderzoek door de inspectie naar omstandigheden rond de suïcide van een Burundese man in een ggz-instelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen