Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201319637 nr. 1581

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1581 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 122a Zorgverzekeringswet een speciale financiële regeling inhoudt voor de medische behandeling van illegalen en onverzekerbare vreemdelingen;

constaterende dat het Medisch Opvangtraject Ongedocumenteerden heeft geconcludeerd dat instellingen, behandelaren en vreemdelingen zelf slecht bekend zijn met deze regeling;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de informatievoorziening met betrekking tot artikel 122a Zorgverzekeringswet verbeterd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen