Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201319637 nr. 1580

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1580 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat terugkeergesprekken met psychisch zieke vreemdelingen niet in het belang zijn van hun terugkeer;

van mening dat er geregeld moet worden dat geen gesprekken worden gevoerd totdat door een hulpverlener is vastgesteld dat er geen medische belemmering is;

verzoekt de regering, samen met de Dienst Terugkeer & Vertrek voorwaarden op te stellen waarin wordt bepaald dat een terugkeergesprek niet moet plaatsvinden wanneer er een medische belemmering is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Van Ojik

Schouw