Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201219637 nr. 1543

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 1543 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 5 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om bij verblijfsaanvragen van vreemdelingen de lokale situatie, de mate van inburgering en de mensen om de vreemdeling heen te betrekken;

overwegende dat deze versoepeling in tegenspraak is met het tegengaan van illegaal verblijf, het tegengaan van procedurestapelen en het bevorderen van terugkeer van uitgeprocedeerden naar het land van herkomst;

overwegende dat het voorstel slecht uitvoerbaar is en de toelating van vreemdelingen te arbitrair maakt;

verzoekt de regering, om af te zien van het voorstel om soepeler om te gaan met de discretionaire bevoegdheid en om de lokale situatie, de mate van inburgering en de mensen om de vreemdeling heen hier niet bij mee te laten wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma